Wiadomości

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom Miłosierdzia” w Walendowie ul. Nad Utratą 30, gm. Nadarzyn, zatrudni wychowawcę lub pedagoga w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagane wykształcenie zgodne z art. 98.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i tak:

w przypadku wychowawcy – wykształcenie wyższe:

  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;

Kontakt:

e-mail: dom_milosierdzia@poczta.onet.pl

tel. 600 253 259

Osoby, które mają zamówioną intencję Mszy świętej w naszej kaplicy zakonnej (w ciągu tygodnia) i chciałyby być na niej obecne, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na numer:

(22) 729 81 15
w godzinach 12:00 – 14:00

w celu potwierdzenia godziny Liturgii.
Ze względu na zmieniające się warunki, godziny Mszy św. mogą ulegać zmianie.
Za utrudnienia w tym względzie przepraszamy i otaczamy wszystkie przybywające do nas osoby codzienną modlitwą.

Pan Jezus Ukrzyżowany

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

Msze św.
od poniedziałku do soboty – godz. 6:30
niedziela i święta – godz. 8:00 i 10:30

nabożeństwo:
godz. 19:00
w czasie wakacji nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu od godz. 14:50

Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego
codziennie – godz. 15:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
od poniedziałku do piątku – godz. 14:50 – 19:00
w II niedziele miesiąca – od godz. 11:30 do 17:00

Nabożeństwo
od poniedziałku do piątku– godz. 19:00
w sobotę i niedzielę – godz. 17:00

Porządek nabożeństw w wyjątkowych okolicznościach może ulec zmianie.

BANER Przedszkola w Walendowie 2015Wychodząc naprzeciw potrzebie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, we wrześniu 2012 roku nasze Zgromadzenie otworzyło przy klasztorze Niepubliczne Przedszkole „Nadzieja” dla małej grupy podopiecznych. Kameralna grupa stwarza sprzyjające warunki do indywidualnej pracy z dziećmi, każde z nich może czuć się ważne, a przy tym intensywnie uczy się dobrych relacji z innymi.
Opiekujemy się dziećmi w duchu chrześcijańskich wartości. Podczas wspólnych spotkań, uroczystości i indywidualnych kontaktów z rodzicami, staramy się wnikać w indywidualne potrzeby dzieci tak, aby mogły harmonijnie rozwijać się nie tylko pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, ale również religijnym.
Nasze Przedszkole znajduje się na dużym, bezpiecznym terenie. W słoneczne dni dzieci korzystają z placu zabaw, wyruszają na wędrówki do parku, lasu, nad staw, gdzie poznają przyrodę. Organizujemy ciekawe wycieczki do atrakcyjnych miejsc, na które zapraszamy także rodziców.

W programie przedszkolnym zapewniamy:

  • naukę języka angielskiego,
  • naukę śpiewu piosenek przy akompaniamencie gitary,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • rytmikę,
  • ćwiczenia logopedyczne
  • oraz wiele atrakcji i spotkań z okazji świąt i różnych uroczystości.

prezentSkładamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelką pomoc i wsparcie, firmom i osobom prywatnym, które śpieszą z pomocą dzieciom z Domu Miłosierdzia. Każda paczka czy pomoc finansowa, dzięki którym nasi podopieczni mogą skorzystać z dodatkowych atrakcji, wywołuje uśmiech i radość.

Wszystkich darczyńców oraz osoby, które wspierają nas modlitwą, zapewniamy o naszej ogromnej wdzięczności i stałej pamięci w modlitwie.

Nr konta, na które można wpłacać darowizny:
38 1240 6380 1111 0000 5112 1219

poświęcenie DMDom Miłosierdzia (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza) powstał w 2007 roku. Pierwsze dzieci przyjechały do Walendowa 1 października. W kolejnych dniach dom sukcesywnie zapełniał się pozostałymi wychowankami. Poświęcenia Domu Miłosierdzia dokonał obecny kard. warszawski Kazimierz Nycz. Do roku 2014 z pobytu w Domu Miłosierdzia korzystało 33 wychowanków. Część z nich usamodzielniła się, zakładając własne rodziny, pozostałe osoby znalazły miejsce Rodzinnych Domach Dziecka, Rodzinach Zastępczych lub zostały adoptowane w kraju i za granicą.

Odziałalność DMbecnie Zgromadzenie w dalszym ciągu prowadzi w Walendowie katolicką placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego – DOM MIŁOSIERDZIA – przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Dzieci, które są pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, znajdują tu wszechstronną pomoc materialną i duchową, uczą się życia zgodnego z moralnością i kulturą chrześcijańską, mają zapewnioną możliwość zawodowego i życiowego usamodzielnienia. Obecnie w Domu Miłosierdzia przebywa 14 dzieci.

Statut