Archiwum

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach w naszej kaplicy klasztornej w dniu Święta Miłosierdzia, które w tym roku przypada 28 kwietnia. Niejednokrotnie Jezus mówił s. Faustynie o swoim wielkim pragnieniu ustanowienia tego Święta:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Więcej informacji na temat łask, które czekają na nas w ten dzień, oraz warunki ich uzyskania można przeczytać TUTAJ.

Zanurzmy się więc w zdrojach Bożych darów przygotowanych nam na ten dzień. Z ufnością powierzmy Miłosiernemu Bogu wszystkie nasze sprawy, naszych bliskich i całego świata.

Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego: 800 i 1030

O 1500 w Godzinie Miłosierdzia dla całego świata pochylimy się nad Tajemnicą Miłosierdzia Boga w momencie konania Chrystusa na krzyżu. Godziną Miłosierdzia rozpoczniemy także godzinną adorację, którą poprowadzą siostry.