Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Walendów